Alternativní možnosti výuky


Alternativní znamená jiný a v případě alternativních možností výuky to platí dvojnásob. Rozdíly mezi klasickou výukou a alternativními školami jsou signifikantní, i když je nutné říci, že cíl je stejný, tj. vzdělávání žáků.

Alternativním školám se často přezdívá škola hrou, snaží se o přiblížení učiva žákům formou her, diskusí, řešením problémových úkolů apod. Tento typ výuky může vyhovovat dětem, které v klasickém školství příliš neuspěli, proto opravdu stojí za zvážení, jaký typ vyučování je pro vaše děti vhodný, pomůžete jim tak vykročit lépe do života budou sebevědomé a škola je bude bavit.

Rozdíly spočívají především v hodnocení výsledků žáků, organizaci a metody výuky atd.

Typy alternativních škol:

  • Waldorfská
  • Daltonská
  • Jenská
  • Montessori
  • Začít spolu
  • Zdravá škola
  • Domácí vzdělávání

Waldorfská škola

Vychází ze směru antroposofie R. Steinera. Hlavními cíli waldorfských škol je všestranný a harmonicky vývin osobnosti, zdravé sebevědomí, smysl pro odpovědnost, spolupráci, podněcuje tvořivost dětí a podporuje spolupráci rodičů se školou.

Daltonský plán

Autorkou daltonského plánu je H. Parkhurstová, k nám pronikl díky v. Příhodovi. Tento alternativní typ výuky funguje na třech základních principech -> volnost, samostatnost, odpovědnost

Jenská škola

Hlavním znakem této alternativní školy je, že děti nejsou rozdělené pode věku, ale vytváří tzv. kmenové skupiny, v jedné třídě mohou být děti ve věku např. od 6 do 8 let. Tento koncept rozvíjel P. Peterson.

Montesorri

Italská lékařka M. Montessoriová je zakladatelkou pedagogického hnutí především v oblasti předškolní výchovy. Často se jí přezdívá také jako škola zkušeností a uplatňuje princip připraveného prostředí.

Začít spolu

Mezinárodní program Step by Step byl založený v roce 1994. Třídy jsou rozdělení na tzv. centra aktivit

Zdravá škola

Zdravé školy podporují zdravou atmosféru, která se odvíjí od fyzického, psychického a sociálního stavu.

Domácí vzdělávání

Děti se učí doma. Rodiče, kteří se za vzdělávání dětí doma zaručují, musí mít min. středoškolské vzdělání s maturitou (1. stupeň) a vysokoškolské (2. stupeň). Děti musí docházet na přezkoušení, aby mohli postoupit do vyššího ročníku.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 20 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

od


Napsat komentářVyhledat produkty, články


Nejnovější články

Najdete nás na Facebooku


Studenti hledají…