Co Tě čeká a nemine při státní jazykové zkoušce


Ať už navštěvujete různé formy klasických a individuálních kurzů nebo třeba pomaturitní studium, je velmi praktické studium ukončit státní jazykovou zkouškou. Právě ta totiž může být skvělou motivací, jak při studiu jazyka skutečně vytrvat.

Proč říct ANO státní jazykové zkoušce

Nejen, že je získání certifikátu skvělou motivací, ale určitě je i velmi praktické. Tento certifikát nalezne ve Vašem budoucím životě mnohá uplatnění. Můžeš jej využít při studiu na střední a vysoké škole, při pracovních stážích či studiu v zahraničí, při hledání práce v zahraničí.

Největší uplatnění však Tvůj certifikát nalezne překvapivě na domácím trhu práce. Úspěšné složení státní jazykové zkoušky je vítaným přínosem do každého životopisu. A jak při získávání certifikátu o znalosti jazyka postupovat?

Nejprve Ti doporučujeme se jazyk, ze kterého zkoušku skládáš, naučit. A to přinejmenším na úroveň vykonávané zkoušky. Pro někoho je nejlepší formou, jak se daný jazyk naučit, samostudium. Jazyková škola PELICAN však nabízí skupinové i individuální kurzy s kvalifikovanými lektory, kteří Tě jazyk naučí zábavně a efektivně, a navíc Ti nedovolí, abys ztratil motivaci a učení se jazyku vzdal. A to je vzhledem k dnešní „úmrtnosti“ dospělých studentů při studiu jazyka, tušíme, skutečně potřeba.

Volit tedy můžeš mezi jazykovými kurzy individuálními, klasickými skupinovými kurzy nebo můžeš nastoupit na pomaturitní studium angličtiny, němčiny nebo dalších jazyků. K pomaturitnímu studiu Jazyková škola PELICAN nabízí každému svému studentovi ještě jazykový kurz dalšího jazyka zdarma. Na konci roku tak můžeš odnášet v ruce certifikáty dva!

Poptávka stále více roste taky po firemních jazykových kurzech. Firemní vzdělávání vůbec zažívá v posledních letech velký boom. Zkus v práci zjistit, jestli Tvoje firma možnosti firemního vzdělávání dostatečně zná a zkus případně tuto formu investice do zaměstnanců navrhnout. Co to znamená pro zaměstnavatele?

Investici do lidského kapitálu, která vede k zefektivnění práce jeho zaměstnanců. A co to znamená pro Tebe? Že se můžeš naučit jazyk v rámci pracovní doby a získat certifikát o znalosti jazyka, zvýšit svou cenu na trhu práce a otevřít si cestu do světa.

Co Tě při státnici čeká

Ať už „státnicí“ ukončuješ kurz němčiny nebo španělštiny, její průběh zůstává, nehledě na jazyk, stejný. Písemná část státní jazykové zkoušky sestává ze čtyř částí, které se dále člení do dalších dvou bloků, a to do části bez slovníku a se slovníkem. Všechny části písemné části se konají v jeden den a trvání této části je 240 minut.

Písemná část se tedy skládá z částí:

  1. Porozumění čtenému textu – na tuto část je vyhrazen čas 55 minut. V této části je Tvým úkolem přečíst text (obvykle 2 texty skládající se z 600 – 800 slov) a na jejich základě vypracovat úkoly: doplnit slova do mezer na základě možností či přečteného textu a výběry z možností. Je možné využít při plnění této části slovník.
  2. Zadání „slohové práce“ aneb volný písemný projev – ve kterém si vybíráte obsah svého písemného projevu z několika předem daných témat. Při tvorbě textu je dán minimální počet slov, při jehož nesplnění Tě čeká penalizace. Pokud hrubě porušíš počet slov, práce je ohodnocena jako nevyhovující. Taky v této části je možné využívat slovník. Hodnotí se styl Tvého výsledného díla, syntax, gramatika, lexikální kompetence a samozřejmě obsah práce.
  3. Porozumění slyšenému textu – po slovníkové části máš 30 minut pauzu. Vydýchej se, dej si kávu a doplň cukry! Jak je z názvu části patrno, jedná se o porozumění slyšenému textu. Z audionahrávky uslyšíš několik textů (dialogy i monology), ke kterým se vztahují úkoly.
  4. Gramaticko-lexikální test – ve kterém si slovníkem bohužel taky nepomůžeš. Poslední část testu ověří Tvé znalosti gramatiky. Najdeš tady různé druhy úkolů (výběr z možností, částečné překlad, doplňování atd.). Ani v této části nemůžeš využívat slovník.

Jestliže zvládneš písemnou část státní jazykové zkoušky, máš napůl vyhráno. Po úspěšném složení testu Ti dojde pozvánka k ústní části zkoušky, která je obvykle cca 14 dní po písemném testu. Témata k ústní části státní jazykové zkoušky si volí každá jazyková škola individuálně. Podstatou ústní části je rozhovor na vylosované téma.

Poslední věc, kterou chceme říct: státní zkoušky z jazyka se rozhodně neboj! Zastav se v jazykovce PELICAN, přihlas se do kurzu, který Ti bude vyhovovat, a splň svůj cíl a získej certifikát o znalosti jazyka. V budoucnu svou snahu jistě oceníš!


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 20 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

od


Napsat komentářVyhledat produkty, články


Nejnovější články

Najdete nás na Facebooku


Studenti hledají…