K úspěšnému napsaní potřebného textu někdy nemusí stačit zvládat pravopis a mít načteno hromady knih. K některým slohovým útvarům je třeba znát základní pravidla nebo funkčních stylů. Ty se dělí do několika skupin dle funkce textu a obvykle sledují různé cíle. Správně napsaný textový projev tak není jen otázka domácích úkolů do hodin českého jazyka, v životě často potřebujeme napsat oficiální dopis, reklamaci, smlouvu či jeden z mnoha dalších útvarů.

Přestože si vždy konkrétní pravidla daných útvarů můžeme vždy snadno vyhledat na internetu, není na škodu si alespoň udělat přehled ve funkčních stylech. Rozlišujeme:

  • Prostěsdělovací styl – zpráva, oznámení, leták, blahopřání….
  • Odborný styl – pracovní postup, referát, návod, rešerše…
  • Publicistický styl – článek, reportáž, komentář, úvodník…
  • Umělecký styl – esej, líčení, vypravování, charakteristika…
  • Administrativní styl – formální dopis, zápis z jednání, žádost, stížnost
  • Řečnický styl – projev, přípitek, kázání, hlášení v rozhlasu

Výše zmíněné slohové postupy řadíme do následujících kategorií: informační, popisný, vyprávěcí, úvahový a výkladový.

Pro dokonalé pochopení článku lze uvést příklad. Pokud bychom hledali útvar, který se řadí do uměleckého stylu a zároveň je vytvořený úvahovým slohovým postupem, může se jednat třeba o esej.

Pokud vás zaujala tato problematika, více se můžete dočíst zde:


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 20 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
Napsat komentář