Jak úspěšně dokončit jazykový kurz


Zájem o jazykové kurzy všech podob v posledních letech rapidně stoupá. A že o tom naše jazykovka něco ví! Ať už se jedná o pomaturitní studium, firemní vzdělávání nebo klasické jazykové kurzy skupinové a individuální, třídy se nám neustále rozrůstají.

Pravdou však je, že není ani takový problém studenty do jazykových kurzů přilákat – jako je v jazykovém kurzu udržet. Velkou výzvou tak zůstává, jak se s “úmrtností” studentů v kurzech poprat. Tedy, abychom uvedli pojem na pravou míru. Úmrtnost v jazykových kurzech zkrátka znamená, že studenti sice do kurzu s nadšením začnou chodit, ale ani zdaleka ne všichni v kurzech vydrží. Proč tomu tak je?

Z průzkumu naší jazykové školy vyplývá, že nejčastějšími důvody těchto odpadlých studentů bývá – nedostatek motivace a času. Mezi další důvody studenti často uvádějí, že kurz nenaplnil jejich očekávání, jedná se o nevhodnou formu kurzu (a skutečně, i např. firemní jazykové kurzy lze uzpůsobit tak, aby studenty skutečně bavily), případně studentům nevyhovoval lektor.

Pojďme se dnes společně podívat na několik jednoduchých triků a pravidel, na které naše škola speciálně dbá a díky kterým to naši studenti jen tak nevzdávají. Don’t give up aneb – několik tipů, jak jazykové kurzy úspěšně dokončit!

Dostatek času při výběru jazykovky

Může se to zdát jako samozřejmost, ale není. Mnoho studentů k nám přichází již po několika předchozích pokusech naučit se jazyk z jiných jazykových škol. Přitom právě výběr jazykovky je v mnoha ohledech velmi klíčový. Předtím, než se k jazykovému kurzu upíšeš, udělej si řádný průzkum.

Přečti si recenze a hodnocení předchozích studentů navštěvujících školu a zvaž více možností. Správná volba je klíčová, ať už vybíráš pomaturitní kurz pro dceru nebo firemní kurzy angličtiny pro své zaměstnance.

Volba adekvátní jazykové úrovně

Nesprávný odhad jazykové úrovně je taktéž častým důvodem ztráty motivace studentů a jejich pokračování ve vybraném kurzu. Studenti často přecení své znalosti a začnou navštěvovat pokročilou skupinu – kde učivo nezvládají a kurz vzdají. Není taky výjimkou, že si studenti nevěří a zvolí naopak úroveň příliš nízkou.

V kurzu se nudí, nevidí na sobě žádný pokrok a brzo nabydou dojmu, že jim navštěvování kurzu nic nepřináší. Taky proto u PELICANA vždy nejdřív podstoupíš rozřazovací test (v případě pomaturitního studia), případně test i ústní testování v případě, že budeš navštěvovat firemní kurzy němčiny, angličtiny a dalších jazyků.

Testování nám pomáhá nejen zjistit adekvátní úroveň znalostí každého jednotlivého studenta, ale taky nám ukáže, na jaké jevy se v kurzech primárně zaměřit.

Seznámení s lektorem

Lektor je v kurzu osoba, která funguje jako zprostředkovatel mezi studentem a cizím jazykem. Právě z toho důvodu je velmi důležité, aby studentům on sám jako osoba – ale taky jeho učební styl a metody výuky vyhovovaly. Neboj se na lektora před na začátkem kurzu ptát a třeba se s ním i dopředu seznámit.

Nejde jen o to, aby byl kvalifikovaný – správný lektor by měl mít taky dostatek zkušeností a měl by být schopen studentům pomoc s jakýmikoliv problémy, se kterými se mohou během kurzu setkat.

Stanov si svůj cíl

Obecně v jakékoliv formě vzdělávání platí, že než se do studia pustíš, měl bys vědět, proč to vlastně vůbec děláš. Zvolil sis pomaturitní studium angličtiny pouze protože si chceš udržet status studenta nebo Ti opravdu záleží na tom, aby ses anglicky naučil? Navštěvuješ kurz němčiny, protože si chceš přečít Goetha v originále? Ať už se jazyk učíš z jakéhokoliv důvodu, je důležité si svůj cíl před začátkem uvědomit – a během kurzu k němu směřovat.

Uvedli jsme pár bodů, které jsou důležité před samotným zahájením jazykového kurzu. Důležité je však dodržovat taky určitě body v průběhu samotného kurzu – jako např. být aktivní, najít si čas na opakování, nebýt na to sám, ale taky třeba umět se odměnit. Ale o těch zase příště!

Tvůj PELICAN


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 20 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

od


Napsat komentářVyhledat produkty, články


Nejnovější články

Najdete nás na Facebooku


Studenti hledají…