Jazyková škola PELICAN – Cambridgeské zkoušky: CAE

Jazyková zkouška Cambridge CAE – úrovně C1, tedy druhá nejvyšší úroveň na CEFR stupnici, požadovaná na profesionálních pozicích i akademické půdě a prokazující, že angličtinu skutečně ovládáš, ať už ses učil jazyk jako samouk nebo třeba navštěvoval roční pomaturitní studium na jazykové škole.

Kdy jsi na zkoušku připraven a proč ji skládat?

Neboli „po anglicku“ Certificate in Advanced English (zkratkou CAE) je zkouška na vysoké kvalifikační úrovni, pro pokročilé uživatele jazyka. Tuto zkoušku doporučujeme, pokud jsi v jazyce na takové úrovni, že dokážeš svou angličtinu vhodně používat při svých profesních (např. pokud jsi navštěvoval firemní jazykové kurzy) a společenských aktivitách.

Získaný certifikát z této zkoušky je na úrovni C1 – a jedná se o skutečně reprezentativní potvrzení o jazykových dovednostech, které by žádnému pokročilému znalci angličtiny nemělo chybět.

Stejně jako ostatní Cambridgeské zkoušky, je i CAE certifikát uznávaný po celém světě a kariérní dveře k novým příležitostem otevírá nejen v zahraničí, ale taky v tuzemsku. Dokazuje totiž, že jsi schopen v anglickém jazyce efektivně komunikovat na univerzitní i profesionální úrovni.

Pro zaměstnavatele je to potvrzení o tom, že se s jistotou dokážeš účastnit pracovních schůzek, případně na vysoké školy akademických výukových programů a seminářů. Právě z toho důvodu se Jazyková škola PELICAN rozhodla stát se přípravným centrem těchto zkoušek a nabídnout tak studentům navštěvujícím pomaturitní studium angličtiny či firemní kurzy angličtinymožnost Cambridgeské zkoušky po absolvování kurzů skládat.

Co Tě při zkoušce čeká?

1. ČTENÍ

Trvá 1 hodinu a 15 minut a v této části zkoušky je Tvým úkolem prokázat schopnost číst a porozumět různým druhům textů, např. novinových článkům, letákům či informačním brožurám.

Účastník zkoušky musí v této části prokázat, že je schopný vyhledat v textech konkrétní informaci, pochopit obecný smysl textu, pochopit přístup jednotlivých aktérů textu k popisovaným záležitostem, zachytit názory postav v textu na nejrůznější témata, případně si domyslet nevyjádřené významy.

Jednoduše být tedy schopen poznat, co nám chtěl autor textem vlastně říci. A jestli se Ti to zdá jako lehký úkol, věř, že mnoho studentů není schopno této reflexe textu ani ve své mateřštině!

Cvičení jsou v této části zkoušky ve formě výběru pouze jedné z několika možných odpovědí, ve formě doplňování vynechaného textu do mezer a sestavování textu z různých částí, což vlastně žádného studenta naší školy až tak nepřekvapí, jelikož testy lektoři pravidelně zkouší jak se studenty navštěvujícími pomaturitní studium angličtiny, tak s účastníky klasických jazykových kurzů.

2. PSANÍ

Slohovku máš jistě dobře nacvičenou ze základní školy. Ale zvládneš napsat za 90 minut dva texty v angličtině, kdy každý z nich musí být o rozsahu 220 – 260 slov? První z nich je formou eseje na pevně dané téma.

U druhého si pak jako účastník zkoušky budeš moct zvolit z několika možností – ať už to bude email, zpráva nebo třeba recenze. Druhá část zkoušky CAE – psaní, která tvoří 20 % z celkového počtu bodů, tyto tvé schopnosti ověří! Tato část zkoušky děsí zejména studenty navštěvující firemní vzdělávání , kteří už základní školu opustili před nějakou dobou!

3. POSLECH

Klasika všech jazykových zkoušek. Certifikát bez zvládnutí porozumění mluvenému textu zkrátka nedostaneš. Text uslyšíš při zkoušce v různých situacích – přičemž rozhodně nejde pouze o zachycení hlavní myšlenky textu, ale taky podrobnějších informací. Mezi nahrávkami mohou být útržky rozhovorů, přednášky nebo třeba zprávy.

Otázky k poslechu jsou ve formě výběru jedné správné odpovědi, případně doplňování celých vynechaných míst v textu. Stejně jako u minulé části, i tato část bude tvořit 20 % z Tvého celkového počtu bodů.

4. ÚSTNÍ ČÁST – MLUVENÍ

Závěrečná část zkoušky ověřuje schopnost účastníka domluvit se, říct svůj názor, případně najít kompromis v různých situacích. U ústní části jsou dva zkoušení a dva zkoušející. V první části se zkoušející zaměřují na témata všeobecná, jako je sport, volný čas nebo třeba rodina.

Další část je popis obrázku, na jehož popis má účastník zkoušky 1 minutu, po němž následuje výzva k odpovědi na krátkou otázku, týkající se tématu zobrazeného na obrázku. Ve třetí části ústní části spolu zkoušející spolupracují a řeší společně zadání zkoušejících. Celkově tato část trvá zhruba 15 minut a výsledný počet bodů tvoří 20 procent celkového hodnocení zkoušky.

Jestli máš o získání některého z Cambridgeských certifikátů zájem, ale některé věci jsou Ti nejasné, pamatuj. Jazyková škola BrnoPELICAN je tu pro Tebe! Zastav se za námi, sídlíme v centru Brna na Lidické 9 a moc rádi Tě uvidíme!

Tvůj PELICAN


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 20 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
Napsat komentář