Konec školního roku

To, že jazyková škola Pelican v Brně vyučuje osm světových jazyků na různých úrovních, už pravděpodobně víte. Ne každému je ale jasné, co tyto úrovně zahrnují, jaké je jejich dělení, a co tedy vůbec odpovědět na otázku: „Na jaké úrovni znalosti jazyka se nacházím?“

Pro účely vzájemného porovnání znalostí osob v oblasti vzdělání a znalosti cizích jazyků, v rámci Evropské unie, vznikl Společný evropský referenční rámec (SERR), dokument vypracovaný Radou Evropy, který toto srovnání umožňuje. Tento dokument poskytl základ v oblasti plánování jazykových programů, jazykové certifikace i autoregulovaného učení.

SERR poskytuje základ pro vypracování didaktických pomůcek a říká, na jaké úrovni se student daného jazyka nachází a dokáže své jazykové schopnosti užívat. Studenti jsou rozděleni do tří základních úrovní(A, B, C), z nichž je pak každá rozdělena na další dvě části (A1, A2, B1, B2, C1, C2).

Jazykové kurzy v Brně připravují studenty na různé úrovně, a pořádají certifikovanou jazykovou zkoušku úrovně B1 i státní jazykové zkoušky na úrovních B2 a C1, dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Jelikož se nám však pomalu blíží konec školního roku, studenty z  pomaturitního studia čeká závěr studia a vybrané zkoušky. Podíváme se, jak bude státní jazyková zkouška probíhat, a co v ní naše studenty zřejmě potká.

Certifikovaná zkouška B1

Jak bylo řečeno výše, jazyková škola nabízí certifikovanou zkoušku úrovně B1, která může skvěle posloužit k prokázání znalosti některého z jazyků. Tuto zkoušku hravě zvládli všichni, kteří absolvovali naše kurzy. Skládá se z písemné a ústní části a kandidáty v ní čeká porozumění čtenému textu, porozumění vyslechnutému textu a gramaticko-lexikální test.

Na rozdíl od státní jazykové zkoušky probíhá ústní část ihned po písemném testu. Jediné, co zbývá, je prokázat schopnost reagovat bez přípravy na otázky, týkající se předem daného tématu.

Státní jazyková zkouška Brno (B2, C1)

Základním kamenem úspěchu při státní jazykové zkoušce je podat si přihlášku do některého z našich kurzů nebo pomaturitního studia, a tento kurz s kopou sympatických a kamarádských lidí kolem sebe dokončit (domácí úkoly a nejasnosti si se spolužáky vysvětlit třeba večer u piva).

Přihlásit se ke zkoušce však samozřejmě můžete, přestože nebudete studenty žádného z přípravných kurzů.

Státní jazyková zkouška se skládá z písemné a ústní části. A jaký typ otázek na studenty čeká? Nejedná se jen o kroužkování, v písemné části se mohou objevit i otevřené otázky, vybírání z několika možností, doplňování chybějících slov nebo třeba i částečný překlad.

Ač se počet úkolů může zdát jako celodenní práce, délka trvání písemné části zkoušky je cca čtyři hodiny. A po absolvování výuky s šikovnými lektory jazykové školy Pelican budete po třech hodinách s úsměvem sledovat, co se děje za oknem.

Mluvená část je pak podstatně kratší a trvá něco kolem třiceti minut. K této části kandidáti přistoupí nejdříve dva týdny po úspěšném vykonání písemné části.

Státní jazyková zkouška se liší podle toho, jestli si studenti vybrali skládat zkoušku základní (úroveň B2) nebo si troufnou na zkoušku všeobecnou (úroveň C1). Ty se od sebe pak liší jak náročností písemné části (například délkou slohové práce, kdy při základní úrovni musí student napsat 300 slov dlouhou práci, při náročnějším zadání dvakrát tolik).

V ústní části se pak při volbě vyšší úrovně zkoušky k vylosované otázce a dialogu se zkoušejícím přidá ještě rozhovor o přečtených knihách a zkouška z historie a reálií.

Úsměvy na tvářích se v den ústní zkoušky nesou celou budovou, jelikož vysvědčení o státní jazykové zkoušce obdrží naši studenti ihned po úspěšném vykonání mluvené části. A pak už nastávají oslavy.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 20 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
Napsat komentář