Pohled lektora: Online kurzy v době koronavirové


Bylo náročné vést pomaturitní studium „ze dne na den“ online? Je efektivita těchto kurzů srovnatelná s osobním setkáváním (při tak velkém počtu studentů) a čeká na výuku jazyků online budoucnost?

I na takové otázky jsme se ptali naší lektorky, která patřila mezi ty statečné na naší škole – koronavirové krize se nezalekla, naopak, přijala ji jako výzvu vnést do jazykové výuky něco nového. Pojďme se rovnou podívat na její pohled na věc!

Naše brněnská jazyková škola PELICAN musela, stejně jako ostatní školy, čelit nečekanému zvratu v oblasti jejich jazykových kurzů. Což o to, individuální výuku či skupinové kurzy pro veřejnost bylo poměrně snadné překlopit do online jazykové výuky.

Ale co dělat s několika desítkami studentů v pomaturitních kurzech, jejich cílem je připravit se do konce školního roku na úspěšné složení státních jazykových zkoušek?

PELICAN: „Jak probíhala výuka online?“

Lektorka: „Během karantény nebylo na co čekat, ze dne na den jsme se vrhli na výuku jazyka online. Byla to pro mě velká výzva – ne proto, že bych se snad s online kurzy ještě nesetkala, ale spíše z množství studentů, které bylo třeba touto formou výuky vést (pozn. PELICAN – jednalo se o pomaturitní kurzy angličtiny). Jistě, ve třídě jsou vždy jedinci, kteří plní veškeré úkoly s nadšením, jak ale přinutit i lenivější studenty k akci? Zpětně si dovolím tvrdit, že se mnou použitá metoda osvědčila.“

PELICAN: „O jaké metodě je tedy řeč?“

Lektorka: „Rozhodla jsem se využít kombinovaný přístup – kdy se vždy týden studenti učili a připravovali samostudiem dle připravené osnovy a připravených podkladů, další týden pak probíhala Skype výuka. Týden samostudia byl velmi přínosný – když jsme se slyšeli přes Skype, konverzace nedrhla a my mohli rovnou mluvit o všem, co se studenti za uběhlý týden dozvěděli.“

PELICAN: „Můžete nám lekce přiblížit v praxi?“

Lektorka: „V praxi výuka vypadá asi takhle: Vždy jeden týden připravuji studentům hodiny off-line, většinou se jedná o sběr materiálů, prezentace, více než obvykle jsme měli příležitost využívat taky online zdrojů.

Když byli doma, nebyl problém zadat jim sledovat např. nějaká videa či film v angličtině a poté o nich diskutovat, případně k nim plnit úkoly. Studenti měli také příležitost číst v cílovém jazyce více než obvykle, ale to odbočuji od tématu.

Prezentaci i materiály si studenti stáhli, tato vždy obsahovala i můj komentář, díky kterým jsem předešla četným dotazům. Na základě prezentace pak studenti prochází jednotlivými cvičeními – těmi si ověří, zda zadanému učivu skutečně rozumí.

Jakékoliv nejasnosti pak spolu řešíme díky Skype konzultacím. Zadané úkoly mi studenti samozřejmě posílali – já jim je opravila, mnohdy mi díky tomu vznikl další obohacující studijní materiál.“

PELICAN: „A jak pak tedy probíhají zmíněné online jazykové kurzy přes Skype?“

„Při Skype konzultacích probíráme právě vše, co studentům není jasné a věnujeme se chybám v zadaných úkolech. Studenti taky mají za úkol připravit si konverzační témata, která je zajímají – diskutujeme například o filmech, které viděli, ale taky o aktuálním dění.“

Obecně si myslím, že online výuka má velký potenciál do budoucna. Studenti v uspěchané době nebudou mít příležitost dojíždět do učeben. Jazyková výuka zpohodlní, nicméně, díky dobrým zkušenostem si myslím, že bude také efektivnější. Samozřejmě, kontakt tvář v tvář je nenahraditelný, nicméně pro studenty, kterým tato forma vyhovuje, se jedná o skvělou alternativu.“

PELICAN


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 20 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
Napsat komentář