Úžasná šestidílná učebnice pro děti od 6 do 12 let Tiger Time nakladatelství Macmillan


Tiger Time je šestidílná učebnice pro děti od 6 do 12 letUčebnice používá tzv. story-based approach, tedy výuku angličtiny pomocí příběhů. Tyto příběhy jsou přizpůsobeny věku žáků a postupně je seznamují se slovní zásobou a gramatikou. Zároveň již od prvního dílu se klade důraz na rozvoj všech dovedností – čtení, psaní, porozumění a mluvení. Lekce obsahují řadu písniček, říkadel, her a různých aktivit, které přispívají zábavnou formou k upevnění učiva. Učebnice poskytuje dostatek učiva pro třídy s týdenní dotací 3-5 hodin.

Lekce se skládají z humorných příběhů, které využívají každodenní jazyk. Příběhy se odehrávají v různých prostředích s různými postavami, které se mění podle věku žáků a odpovídají jejich zájmům a potřebám v různém věku.

Prostřednictvím CLIL, který je zahrnut v každé lekci, se žáci seznamují se širším světem, kulturou a zdravým životním stylem. Každá lekce končí přehledem učiva a aktivitami, které podporují aktivní komunikaci. První a druhý díl doprovází loutka Tygra.

Pupil’s Book

Obsahuje 10 lekcí. V každé lekci najdou žáci dvoustránkový příběh, aktivity na procvičení slovní zásoby, výslovnosti a mluvení. V prvních dílech každá lekce končí částí Kids’ Culture s písničkou, říkankou nebo hrou. Ve vyšších dílech se žáci seznamují také s kulturou ve Velké Británii a jiných anglicky mluvících zemích.

Activity Book

Activity Book rozvíjí učivo obsažené v Pupil’s BookV prvních dílech je Activity Book zakončen CLIL Picture Dictionary, v dalších najdou žáci materiál k opakování a procvičení učiva včetně závěrečného shrnutí a různých aktivit.

Teacher’s Book

Zmenšené kopie stránek z Pupil’s Book usnadňují učiteli práci v hodině i při její přípravě. Učitel zde najde detailní plán hodiny, všechny potřebné materiály, další cvičení vhodná k opakování látky, praktické a dobře rozvržené aktivity, audioskript a klíč ke všem cvičením.

Teacher’s Presentation Kit

Teacher’s Presentation Kit pomáhá učiteli vytvářet dynamické hodiny s ohledem na různou pokročilost žáků, upevňovat jejich znalosti a jistotu v komunikaci. Poskytuje i možnost komunikace učitele s rodiči.

Flashcards

Sada barevných karet pro každou pokročilost s obrázky základní slovní zásoby je ideální pomůckou pro prezentaci a procvičení slovní zásoby. Detailní návod pro používání najdou učitelé v Teacher’s Book.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 20 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

od


Napsat komentářVyhledat produkty, články


Nejnovější články

Najdete nás na Facebooku


Studenti hledají…