Školní třída jako sociální skupina


Každý žák je součástí třídy, ve které se učí. Jde o sociální skupinu, kde si vytváří své první vztahy, zažívá různá zklamání i úspěchy. Uvnitř školní třídy vznikají různé vazby, hierarchie, třída se vyvíjí, řídí se různými normami. Pozice každého dítěte ve třídě je důležitá vzhledem k tomu, jaké sociální vazby si bude vytvářet do budoucna. Jak poznat, že je ve třídě všechno v pořádku?

Pět skupin ve třídě

S tím, jak děti dospívají, roste také důležitost třídy, do níž chodí. Stále více se totiž ztotožňují se svými vrstevníky, tvoří s nimi skupinu. V takové skupině má každý žák své místo. Někdo je přirozený vůdce, za kterým ostatní půjdou, když se něco děje a nastanou potíže. Je to velmi aktivní a oblíbený žák. Jiný je naopak dobrý kamarád, který pomůže každému, kdo pomoc potřebuje. Je sympatický, oblíbený kamarád, ale skupina za ním nepůjde. Zlatý střed tvoří velká část žáků, kteří jsou pro ostatní přijatelní, ale nijak nevyčnívají. Další skupinou jsou nezajímaví, kteří nejsou odmítaní, ale ostatní je ani nepřijímají jako dobré kamarády, chovají se k nim jako by nebyli. A konečně poslední, pátá skupina, jsou outsideři, děti odmítané, se kterými ostatní nekamarádí, mohou být něčím výjimečné, nezařaditelné, a tudíž jsou pro ostatní děti černou ovcí.

Hledejte první náznaky problémů

Je potřeba dávat pozor, aby všechny děti dostávaly stejnou šanci, s kolektivem pracovat a vhodným způsobem ho utužovat. Komunikace ve třídě je nesmírně důležitá a kvalitní učitel ji může hodně ovlivnit. Nejlépe se to děje v nižších třídách, kde se právě tvoří základy budoucí sociální komunikace. Pokud se podaří vytvořit ze třídy partu dětí, která bez sebe nedá ani ránu a spolehlivě se dělí o úspěchy i problémy, je to ideální stav. Ne vždy to ale samozřejmě jde.

Proto by si učitelé měli všímat, jak se děti v kolektivu chovají a pokud mají náznaky, že něco není v pořádku, například některé děti jsou odstrkovány, začít tento problém řešit už při prvním náznaku.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 20 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

od


Napsat komentářVyhledat produkty, články


Nejnovější články

Najdete nás na Facebooku


Studenti hledají…