Vyhovující model výuky na ZŠ – dobu nezastavíš


Přišel první školní den a Vy jste hrdými rodiči, kteří vyprovází nadšeného prvňáčka do základní školy, která má velmi solidní renomé. Přesto přicházejí obavy a otázky, na které si neumíte odpovědět. Jednou z nich může být: “Bude moje dítko spokojené a šťastné?”, další otázkou pak bývá: “Vydrží mému potomkovi nadšení a motivace k poznávání nového?”. Nedivíme se Vám, že Vám tyto otázky přicházejí na mysl. Velmi často jsme totiž svědky oprávněné kritiky škol, jejichž model výuky nereflektuje dobové charakteristiky. Pojďme se podívat na klady a zápory výuky v dnešních běžných školách a možná více porozumět.

První krůčky

Vykročení do nového, ještě nepoznaného, to je pro prvňáčka první školní den. Přiznejme si, že naprostá většina dětí se do školy těší, má určité představy, chce poznávat a získávat nové vědomosti a dovednosti. Děti nejspíše očekávají, že budou moci být aktivní, plnit mnoho zajímavých badatelských úkolů a projevit svou kreativitu. Nejen toto by měla brát v potaz každá paní učitelka. Využití mnoha zajímavých aktivit ve vyučovacím procesu, které dětem umožní setkat se s probíranou látkou prakticky, nikoli jen z prostého výkladu, by mělo být automatické. Jinak děti relativně velmi rychle ztrácí motivaci vzdělávat se, nudí se a jsou ve škole jen z povinnosti.

Pozitiva současného modelu výuky

Současný model výuky na mnoha školách prošel určitými změnami a posuny k lepšímu, nedokázal však vstřebat dobu, která přináší mnohé novinky a posouvá možnosti kupředu mílovými kroky. Přesto jako rodiče zkusme najít pozitiva a vidět i kroky škol, které výuku pro děti zatraktivňují.

Pozitivní trendy ve školách:

  • využití aktivizujících forem výuky – projektová výuka, skupinové vyučování, zařazování diskusí atp.
  • větší otevřenost paních učitelek a partnerský přístup k dětem při výuce
  • zajišťování exkurzí a zajímavých programů pro žáky

Zmíněná pozitiva se ve školách opravdu objevují, bohužel jich není vždy tolik, kolik by si naše děti přály. Protože základem by mělo být zvednout děti z lavic a dát jim pravidelnou možnost samostatně poznávat zákonitosti přírody, života a světa. Jednoduše řečeno, děti by si měly tzv. osahat vše.

Negativa současného stylu výuky

Psát o negativech je vždy snadnější než o pozitivech a u modelu výuky některých škol je to opravdu jednoduché. Výčet nejspíše nebude kompletní, ale poskytne nám námět na zformulování odpovědí na otázku: “Je současný model výuky vyhovující?

  • školní lavice jako strašák – sedět pouze v lavici je pro děti velmi nudné, nemyslíte?
  • vyprávějící paní učitelka – paní učitelka je pro děti modlou, ale na jak dlouho?
  • testíky a písemky – nutné zlo, kterému se asi ve školách nevyhnou, ale jak je udělat lépe a zajímavěji?
  • systém hodnocení – převládající tresty a negativa – paní učitelky častěji děti kárají než je chváli. Není to škoda?
  • nepraktické úlohy – bylo by určitě lepší dětem učivo předávat prakticky, nikoli jen formou výkladu.

Naše pětice negativ si zaslouží Váš čas a zamyšlení. Věříme, že ve Vás vyvolala mnoho otázek a odpovědí.

Možnosti, které doba přináší

Odpovědí pro školy, rodiče i děti na otázku: “Jak to změnit?”, mohou být náměty na využití možností, které doba přináší. První možností jsou praktické pomůcky ve školách a nadšení učitelé, kteří je s dětmi pravidelně využívají. Výuka prvouky spolu s mikroskopy nebo procházkou v přírodě s jednoduchou mapkou či zkoumáním vodních živočichů přímo u zurčícího potůčku, to je pro děti úchvatné. Druhou variantu školám nabízí externisté, kteří zprostředkují výuku v reálných podmínkách, taková cesta do muzea automobilů je pro kluky více než jen jeho malování při výtvarné výchově, exkurze dětí v ZOO může dětem ukázat zvířátka z jiného úhlu pohledu a co teprve praktická výuka, kterou připravují profíci z ekocenter. Dalšími možnostmi mohou být pobyty v přírodě, kde jsou pro děti připraveny zajímavé stmelovací a vzdělávací aktivity.

Věřte, že v mnoha školách se již těmito modely výuky zabývají a zařazují je do procesu, ale bohužel je jich nedostatek a stále převládá sezení v lavicích a poslech paní učitelky, která stojí před dětmi. A právě to je škoda.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 20 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

od


Napsat komentářVyhledat produkty, články


Nejnovější články

Najdete nás na Facebooku


Studenti hledají…