Známkování ve školách – Motivace žáků nebo bič v rukou učitele?


Otázka toho, zdali má známkování ve školách své opodstatnění či se jedná o přežitek, je poslední dobou hodně diskutované téma. Společnost se v podstatě rozdělila na dva tábory, jedni známkování brání a v jeho užívání vidí opodstatnění, naopak druzí zastávají názor, že udělování známek není pro rozvoj studentů tou nejlepší cestou.

Nicméně pro vytvoření alespoň částečně objektivního názoru na danou problematiku je nutné provést kritické zhodnocení zahrnující argumenty obou protinázorů. Právě toto naleznete na následujících řádcích.

Aspekty hovořící pro známkování

Pro vhodnost známkování, jakožto účinného nástroje, jednoznačně hovoří neexistence žádné jiné a alespoň částečně stejně účinné metody hodnocení studentů. Ano, existuje zde sice slovní hodnocení, nicméně to je do určité míry jen převlečené známkování, neboť taktéž jen reflektuje míru splnění stanovených kritérií, byť tedy odlišnou formou. No a úplné zrušení hodnocení je spíše jen utopickou vizí, jež by navíc neměla ani mnoho pozitivních dopadů a převládaly by ty negativní.

Dalším argumentem zastánců známkování bývá, že se jedná o spravedlivé a pro všechny stejné hodnotící kritérium. S tím bych se víceméně ztotožnil, byť tedy s určitou výhradou, neboť bohužel známkování bývá často pouze subjektivním názorem kantora, což degraduje jeho spravedlnost.

Poslední z aspektů hovořící pro známkování je skutečnost, že vidina hodnocených písemek a ústních zkoušení, nutí studenty, kteří nejsou ke škole lhostejní, si probíranou látku alespoň jednou přečíst a zapamatovat si z ní minimálně ty nejdůležitější body, což pokud je tak činěno pravidelně, podporuje jejich disciplínu a stanovuje jim určitý řád, což jsou vlastnosti vhodné a přenositelné i do běžného a pracovního života.

Aspekty hovořící proti známkování

Nejsilnějším argumentem, jenž bývá v souvislosti s negativním postojem vůči známkování skloňován nejčastěji, je, že udělování známek, v takové podobě, na jakou jsme dnes zvyklí, bývá v mnoha případech pro studenty svazující a stresující, což může mít v dlouhodobém horizontu negativní vliv na jejich psychickou pohodu a v případě přemíry stresu to může mít nežádoucí dopady dokonce i na jejich fyzické zdraví.

Dalším problémem, jenž je spojen se známkováním a který bývá často hlavním argumentem jeho zpochybňovačů je, že se studenti často učí jen, aby dostali lepší známku, a ne z důvodu, aby se něco dozvěděli a získali v dané problematice větší rozhled, což jde vlastně proti celé myšlence škol, jakožto institucí pomáhající a umožňující vzdělávat studenty.

Patří známkování do moderní formy Výuky? 

Po kritickém zhodnocení všech aspektů hovořících pro a proti známkování jsem dospěl k názoru, že známkování má ve školství svůj právem zakořeněný význam a uplatitelné je i v moderních formách výuky. Nicméně rozhodně stojí za uvážení, zdali by jej nešlo pojmout lépe a efektivněji, tak aby nedocházelo k zbytečně velkému psychickému vytížení studentů.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 20 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

od


Napsat komentářVyhledat produkty, články


Nejnovější články

Najdete nás na Facebooku


Studenti hledají…