CLIL – První krok k samostatnému učení a porozumění


Jazykovka Brno PELICAN, která sídlí v centru Brna, asi nemusí být v dnešním článku zdlouhavě představována. Vždyť, kdo z „Brňáků“ by neznal jazykovou školu, založenou už v roce 2002, která si od samého počátku buduje svou pověst, rozdává úsměvy a ukazuje i těm nejzarputilejším, jejichž nejčastější větou je „to nezvládnu“ nebo snad „je to pro mě moc těžké“, že ve škole PELICAN není nic nemožné?

PELICAN skutečně nabízí velkou škálu rozmanitých možností jazykového vzdělávání. Pro veřejnost nabízí jazykové kurzy – a to od klasické angličtiny, až po méně obvyklé kurzy. Ať už účastník preferuje kurz individuální nebo skupinový, je začátečníkem nebo pokročilým v daném jazyce, u PELICANA si vybere opravdu každý.

Pomaturitní studium jazyků je častou volbou čerstvých absolventů středních škol, kteří nevědí, co se svým životem po maturitě. Pro školu PELICAN je velkým potěšením, že se každoročně zvyšuje zájem o tuto formu vzdělávání, a že se jednoleté studium jazyků stává plnohodnotným kompromisem vzdělávání pro všechny maturanty – a vlastně nejen pro ně.

Pro všechny, které zkouška z dospělosti teprve čeká, organizuje PELICAN kurzy s názvem příprava na maturitu, které mají za cíl připravit budoucí maturanty na všechny 3 dílčí části obávané státní zkoušky z jazyka.

Dále se, mimo jiné, PELICAN zaměřuje taky na firemní vzdělávání, ať už se jedná o velmi časté a oblíbené firemní kurzy angličtiny, či méně obvyklých jazyků.

A tím ambice školy zdaleka nekončí. PELICAN se, v rámci neziskové organizace Spolek PELICAN, zapojuje do evropských vzdělávacích projektů, díky nimž má možnost přinášet do jazykového vzdělávání inovační metody.

Jedním z projektů, jehož cílovou skupinou jsou lidé přicházející do Evropy z různých částí světa a často zde, kvůli jazykové bariéře a neznalosti prostředí nenachází možnost, jak se uplatnit, je projekt We Are One. Cílem projektu je propojit výuku cizího jazyka s předáním informace o ekonomickém, sociálním i kulturním prostředí v zemích Evropy. Jednou z odpovědí, jak toho chce projekt dosáhnout je právě zkratka CLIL.

A vy už jste se setkali s CLIL?

Zkratkou CLIL (Content and Language Integrated Learning) označujeme metodu vzdělávání, přístup, v němž je současně vyučován jak předmět, tak jazyk, přičemž se od studentů neočekává, že budou daný jazyk dopředu znát. Jak jazyk, tak předmět se začínají učit současně.

Tato metoda, jejíž označení vzniklo v roce 1994 jako reakce na hledání dokonalosti v oblasti výuky jazyka, s sebou přináší inovaci do učebních osnov jako celku na všech typech škol a pravděpodobně bude stále více využívána ve většině evropských zemích.

Učení se dalšího jazyka je začleněno do výuky předmětů jako je např. věda, historie nebo zeměpis. Studenti se současně během výuky seznamují jak s cíleným jazykem, tak obsahem přednášek.

Jazyk jako součást procesu učení

Změna zaměření, změna perspektivy, změna myšlení. Taky tak by se dala ve zkratce popsat učební metoda CLIL. Když učitel vyučuje předmět jazykem Lingua Franca (označení jazyka mateřského, který je v dané zemi považován za normu), nemá problém sdělit lehce studentům vše, co chce – a studenti mu bez problému rozumí. Když však daný předmět vyučuje za pomoci nového jazyka, není to ani zdaleka tak jednoduché.

Studentům musí v tomto případě ukázat, kde mají možnost dohledat k předmětu více informací, jak si vzájemně s vyhledáváním pomáhat, jak komunikovat a pracovat ve skupině. O předmětu přemýšlí jinak a pokládají si odlišné otázky, než když se předmět učí v jazyce mateřském.

Díky tomu se jazyk stává součástí procesu učení. Jinými slovy, učitel mění svou metodologii a díky tomu ukazuje svým studentům různé možnosti vzdělávání se.

Je to právě metoda CLIC, která poskytuje první krok k samostatnému učení a porozumění.

Metoda CLIL nerozlišuje mezi jazyky, věkem ani úrovní vzdělání, a zasahuje do všech typů vzdělávacích institucí, od základního až po odborné vyučení. V tomto smyslu metoda CLIL reaguje na návrh programu celoživotního vzdělávání EU, kdy hlavní myšlenkou vícejazyčnosti a multikulturalismu je podpora integrace a porozumění mezi Evropany.

Zaujala Tě jazykovka, projekt nebo samotná metoda CLIL? Podívej se na stránky školy, kde se dozvíš o aktivitách PELICANA mnohem víc, nebo nás navštiv v kanceláři v centru Brna. Moc rádi Tě uvidíme a do kurzu, projektu či CLIL metody zasvětíme!


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 20 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

od


Napsat komentářVyhledat produkty, články


Nejnovější články

Najdete nás na Facebooku


Studenti hledají…