Povinná maturita z matematiky?

Povinná maturita z matematiky: zkáza nebo spása tuzemského školství?
O povinné maturitě z matematiky se hovoří se už dlouho a se vzrůstající intenzitou. Zachrání tento předmět české školství nebo je zcela mylné dívat se na matematiku jako na spásu před bezduchým biflováním?

Povinná maturita z matematiky nebude

Matematika je stále ještě pouze volitelným předmětem maturit. A studenti se do ní dobrovolně dvakrát „nehrnou“. V rámci letošních zkoušek si ji vybralo pouze 19 % všech studujících. Maturanti upřednostňují cizí jazyk, většinou angličtinu.

Volbu mezi cizím jazykem a matematikou mají studenti od roku 2011. Se zavedením matematiky povinně se počítalo od školního roku 2020/2021. Nicméně v dubnu loňského roku byla na návrh vládní novely školského zákona plánovaná změna ve zkouškách zase zrušena. Co na to odborníci?

Pro jedny je matematika klíčovým předmětem, který si jednoduše „zaslouží“ stát po boku cizího a českého jazyka. Zastánci maturity z matematiky apelují stejně tak na nutnost rozvoje logického myšlení současných generací.

Protestují i kantoři technicky orientovaných předmětů. Ti by rádi viděli vyšší počet studentů na technických fakultách vysokých škol, neboť se v tomto odvětví stabilně nedostává odborníků v praxi.

Matematika ano nebo ne? Neshodnou se ani odborníci

Někteří v matematice nepříliš zdatní studenti si díky zatím nezměněné podobě maturitní zkoušky zhluboka oddechli. Bylo by však poměrně krátkozraké zjednodušit celý problém jen na nízkou disciplinovanost samotných studentů a jejich nedostačující vědomosti.

Mnozí apelují na nutnou diferenciaci zájmů a schopností studentů. Není podle nich zkrátka možné nutit humanitně orientované středoškoláky, aby zvládali matematiku na shodné úrovni s těmi, kteří předpokládají další uplatnění předmětu ve vyšším stupni studia.

Stejně tak povinná maturita z matematiky neřeší značnou rozvolněnost učebního rámce tuzemských škol. Jednoduše nelze požadovat shodný výstupní test po studentech gymnázia a střední odborné školy, pokud mu nepředchází shodné podmínky v podobě sjednocené podoby probíraného učiva. Otázky povinné maturitní zkoušky z matematiky tak nepřestává silně rezonovat mezi odbornou i laickou veřejností.

Stávající ministr školství Robert Plaga připustil, že neúspěšnost studentů výrazně poukazuje na jejich neschopnost aplikovat matematiku do praxe a absenci logického myšlení. Potvrdil taktéž, že nejprve je nutné změnit celkové pojetí výuky matematiky. Na nový koncept by povinná maturitní zkouška měla teprve navázat.

Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 30 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
Napsat komentář